Met een passie voor pure gezichts- huidverzorging en gezondheid

Privacyverklaring en cookiebeleid

Pure by Dunde hecht eraan zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van je gegevens geef je mij toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dit document leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en waarvoor ik je gegevens gebruik.

Wanneer je vragen hebt die niet in dit privacybeleid document worden beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop ik met deze persoonsgegevens omga, dan kom ik graag met je in contact. Mijn contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Pure by Dunde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij (hebt) verstrekt. Dit kan plaatsvinden via één van de formulieren op de website, via telefonisch of e-mailcontact, door het deelnemen aan een (online) huidanalyse en door het verstrekken van een visitekaartje tijdens kennismakingsgesprekken of beurzen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • (Evt.) Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

In het geval van een online huidanalyse mag je erop vertrouwen dat jouw gegevens uiterst vertrouwelijk worden behandeld. (hoe ga je dit waarborgen ? aanvullen )

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Pure by Dunde verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

Pure by Dunde neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Pure by Dunde bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de eerder genoemde doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wil je mijn nieuwsbrieven en mailings of andere updates over mijn dienstverlening niet meer ontvangen, dan kun je je eenvoudig onderaan iedere nieuwsbrief of mailing uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pure by Dunde verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Pure by Dunde gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Ik gebruik hiervoor Google Analytics en heb hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Ik deel géén gegevens met Google en maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. je IP-adres wordt door ons geanonimiseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Pure by Dunde en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar purebydunde@gmail.com

Pure by Dunde wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Pure by Dunde neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Pure by Dunde, gevestigd aan Forum 84, 3176 TC te Poortugaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.purebydunde.nl
mail: PurebyDunde@gmail.com

Bijgewerkt: 28 juni 2021